UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju   „Fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti, koje je na 1/2 idealnog dela steklo po osnovu ugovora o deobi zaključenim sa bračnim drugom, a preostalu 1/2 idealnog dela steklo je po osnovu ugovora o doživotnom […]

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je sa tuženim S. zaključila brak 1960. godine, sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici od 1959. godine. U početku je tužilja živela u porodičnoj kući svog supruga zajedno sa članovima njegove porodice majkom, sestrom, zetom i njihovim […]

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine

Utvrđivanje udela članova porodične zajednice u sticanju zajedničke imovine Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je sa tuženim S. zaključila brak 1960. godine, sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici od 1959. godine. U početku je tužilja živela u porodičnoj kući svog supruga zajedno sa članovima njegove porodice majkom, sestrom, zetom i njihovim maloletnim […]

Pravo stanovanja deteta je u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo

Pravo stanovanja deteta je u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo   Iz obrazloženja: „Prema činjeničnom stanju, brak parničnih stranaka je razveden 14.10.2009. godine, a maloletna deca poverena na samostalno vršenje roditeljskog prava majci. Otac je obavezan da plaća izdržavanje maloletne dece i uređen je i način kontaktiranja između oca i maloletne dece. Tužilja radi […]

Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke

Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je otac tužilje. Ranije donetom presudom istog suda od 22.2.2006. godine, obavezan je da doprinosi izdržavanju tada maloletne tužilje 20% mesečno od zarade koju ostvaruje kod preduzeća „E.“. Tužilja je sada redovan […]

Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta

Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, pravnosnažnom presudom od 25.4.2007. godine, roditeljsko pravo nad maloletnim detetom povereno je majci, ovde tuženoj. Održavanje ličnih odnosa između tužioca kao oca i maloletnog deteta uređeno je tako da dete […]

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga   „Odredbom člana 28. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, […]

Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine

Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine   Iz obrazloženja: „Prema članu 180. stav 2. Porodičnog zakona (dalje: Zakon), pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći deo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života, navodeći da je tuženi fizički ruinirao životni prostor tužioca presecanjem dovoda električne energije i izneo sve pokretne stvari koje […]