UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA (testamenta) – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl. 172 – čl.175)

VII IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA Određivanje izvršioca zaveštanja Član 172 U zaveštanju može biti određen jedan ili više izvršilaca zaveštanja. Izvršilac zaveštanja može biti svako ko je poslovno potpuno sposoban. Izvršilac zaveštanja ne mora se primiti te dužnosti. Kad zaveštanjem nije određen izvršilac ili je određen a ne primi se dužnosti, izvršioca može postaviti sud, ako nađe […]

NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.8 – čl.138)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA   I ZAKONSKI NASLEDNICI Krug zakonskih naslednika Član 8 Na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi […]

PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.206 – čl.221)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE   I OTVARANJE NASLEĐA Smrt i proglašenje lica za umrlo Član 206 Smrću čovekovom otvara se njegovo nasleđe. Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo. Kada se otvara nasleđe lica proglašenog za umrlo i početak toka rokova Član […]

ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOČEVE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003 III ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOČEVE Obim naslednikove odgovornosti za dugove Član 222 Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. Član 223 Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove. Odgovornost sanaslednika Član 224 Sanaslednici solidarno odgovaraju za ostaviočeve dugove, svaki […]

UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.182 – čl.193)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA Član 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu. Uslovi punovažnosti ugovora Član 183 Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po […]

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – izvod iz Zakona o nasleđivanju

Zakon o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 III UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Pojam ugovora Član 194 Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, […]

USTUPANJE NASLEDNOG DELA PRE DEOBE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003   Član 231 Svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo, potpuno ili delimično, preneti samo na sanaslednika. Ugovor o prenosu naslednog dela mora overiti sudija. Ugovor naslednika o ustupanju naslednog dela sa onim ko nije naslednik samo obavezuje naslednika da, po izvršenoj deobi, preda […]

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o socijalnoj zaštiti Sl.glasnik RS br. 24/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se delatnost socijalne zaštite, ciljevi i načela socijalne zaštite, prava i usluge socijalne zaštite, postupci za ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti i korišćenje usluga socijalne zaštite, prava i obaveze korisnika socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne […]

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima Sl.glasnik RS br. 32/2013 Uvodna odredba Član 1 Ovim zakonom propisuju se posebne mere koje se sprovode prema učiniocima krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima određenih ovim zakonom i uređuje vođenje posebne evidencije lica osuđenih za ta […]