Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige Sl.glasnik RS br. 22/2015 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige. Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na investitora, primenjuju se i na finansijera, ako rešenje o građevinskoj dozvoli […]

Upis prava na nepokretnostima – informacije i obrasci Službe za katastar nepokretnosti

Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda http://www.rgz.gov.rs/ nalaze se brojne informacije, uputstva i obrasci za upis nepokretnosti u katastar a detaljnije informacije o upisu prava vlasništva i drugih prava na nepokretnosti nalaze se na delovima ovog sajta :   Korak po korak do upisa u katastar nepokretnosti (OPŠTE UPUTSTVO za upis u prava na nepokretnostima) http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2007_10_22&MenuID=none […]

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini Sl.glasnik RS br. 70/2014 Član 1 Ovom uredbom propisuje se sadržina i način vođenja evidencije o stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini koju vode korisnici i nosioci prava korišćenja, rokovi za dostavljanje podataka Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) i način vođenja […]

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti […]