Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata. Tehnička dokumentacija Član 2 […]

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti […]

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta Sl.glasnik RS br. 63/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta. Član 2 Katastarsko klasiranje zemljišta je određivanje katastarske kulture i katastarske klase, svake katastarske parcele (u daljem tekstu: parcela), odnosno dela parcele, u okviru jedne katastarske […]

Uredba o lokacijskim uslovima

Uredba o lokacijskim uslovima Sl.glasnik RS br. 35/2015 I UVODNA ODREDBA Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje: 1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa; 2) koji se uslovi za projektovanje i priključenje obavezno pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih […]

Pravilnik o klasifikaciji objekata

Pravilnik o klasifikaciji objekata Sl.glasnik RS br. 22/2015 Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju. Član 2 Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti. Zgrada je objekat sa krovom […]

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji Sl.glasnik RS br. 85/2015 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje na koje objekte se ne primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) o izvođaču radova, odgovornom izvođaču radova, obavezi određivanja stručnog nadzora u […]

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Trgovina/KODEKS.pdf UDRUŽENJE ZA TRGOVINU – Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije U cilju promovisanja etičkog postupanja i dobrih poslovnih običaja, jačanja profesionalnog odnosa i odgovornosti prema strankama i zaposlenima, te uzajamnog poverenja i podizanja opšteg nivoa poslovanja u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti i partnerske saradnje, delujući pre svega na […]

POSREDNICI ZA PROMET I ZAKUP NEPOKRETNOSTI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : https://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Revizori : https://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : https://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html  ************************************************************** „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi […]

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra Sl. list grada Beograda br. 19/81, 4/83, 23/84, 21/86, 16/87, 12/89, 21/89, 22/89, 26/92, 21/94 Član 1 (Brisan) Član 2 PROGLAŠAVAJU SE ZA SPOMENIKE KULTURE sledeće nepokretnosti na teritoriji grada Beograda. Zgrada poznata pod imenom „Mitrovićev dom na Avali“ podignuta je 1926. godine […]

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Oblik Registra Član 2 Registar se vodi […]