Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca Sl.glasnik RS br. 83/2015   Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina akta kojim se uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (u daljem tekstu: interni akt). Internim aktom u skladu sa Zakonom naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, […]