OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA,
OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su, u skladu sa posebnim zakonom, predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne […]

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekta (u daljem tekstu Registar) i dokumentacija potrebna za upis podataka u Registar. Subjekti registracije Član 2 Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza […]

Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava

Vidi članak : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-najbolje-bez-suda.sr.html Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava Sl.glasnik RS br. 36/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje) u Republici Srbiji koje se sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim […]

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre Sl.glasnik RS br. 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uspostavljanje, sadržina, osnovi upisa i način vođenja Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) kod kojih je, […]

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013, 59/2013 Član 1 Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije (u daljem tekstu: restrukturiranje) odnosno prodaju […]

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Sl.glasnik RS br. 45/2006, 108/2007, 126/2007, 60/2008 I UVODNE ODREDBE Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju način i uslovi izmirivanja obaveza pravnih lica koja su započela postupak privatizacije, kao i pravnih lica koja se restrukturiraju u postupku privatizacije, prema bankama i […]

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini Sl.glasnik RS br. 52/2014 Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika, mikro pravnih lica, malih, […]

Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova

Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova Sl.glasnik RS br. 21/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina ugovora o mirovanju dugova u toku sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje). Član 2 Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika sadrži odredbe kojima se uređuje: 1) predmet finansijskog restrukturiranja – pojedinačna i zbirna […]

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Sl.glasnik RS br. 88/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; određuju subjekti nadležni, odnosno ovlašćeni za predlaganje i realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva; prava i obaveze javnih i privatnih partnera; oblik i sadržina ugovora o […]

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke Sl.glasnik RS br. 56/2014 Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. OPŠTI REČNIK NABAVKE GLAVNI REČNIK Oznaka Naziv 03000000-1 […]