Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena

Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena „Osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za predmetni promet od primaoca dobara ili trećeg lica (bez PDV), a u koju se uračunavaju akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali […]

Uslovi pod kojima se može smanjiti osnovica za obračun PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Uslovi pod kojima se može smanjiti osnovica za obračun PDV „Obveznik PDV može da smanji osnovicu za obračun PDV za iznos naknade koji nije naplaćen samo na osnovu […]

Osnovica za obračun PDV kada je izvođač radova primio avans pre 01.januara 2013 i po tom osnovu obračunao PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Počev od 1. januara 2013. godine za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru – obvezniku PDV, odnosno licu iz […]

Raskid ugovora i ispravka poreske osnovice PDV zbog povraćaja dobara

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su […]

Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze

Napomena : Pročitajte ceo tekst mišljenja (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost […]

Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze

Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski […]

Poreska osnovica PDV prilikom promene kursa strane valute

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]