Da li se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu adaptacije zakupljenog poslovnog prostora

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu adaptacije zakupljenog poslovnog prostora „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane […]

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga „1. Za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru – obvezniku PDV, odnosno investitoru – licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na […]

Ko je poreski dužnik kada strano lice vrši konsultantske usluge na teritoriji Republike Srbije

Ko je poreski dužnik kada strano lice vrši konsultantske usluge na teritoriji Republike Srbije „1. Između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije zaključen je ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 5/96 – dalje: Ugovor), koji se primenjuje od […]

STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj

STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i […]

PDV tretman ugovora o komisionoj kupovini dobara kada se dobra nabave u inostranstvu, uvezu i isporuče kupcu u Republici Srbiji

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   PDV tretman ugovora o komisionoj kupovini dobara kada se dobra nabave u inostranstvu, uvezu i isporuče kupcu u Republici Srbiji „Kada obveznik PDV na osnovu ugovora nazvanog ugovorom […]

Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. […]

PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU

PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU „Kada obveznik PDV – Institut privrednom društvu izvrši prenos bez naknade dela imovine, koji čini oprema za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, deo predmetne opreme nabavljen iz sredstava donacije […]

Da li je prenos bez naknade dela imovine (oprema za obavljanje delatnosti) PDV oporeziv

Da li je prenos bez naknade dela imovine (oprema za obavljanje delatnosti) PDV oporeziv „Kada obveznik PDV – Institut privrednom društvu izvrši prenos bez naknade dela imovine, koji čini oprema za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, deo predmetne opreme nabavljen iz sredstava donacije EU, a deo je postojeća oprema Instituta, […]

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora „Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje svih predviđenih uslova – da poseduje račun (ili […]

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište „Kada strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište (dalje: strano lice), povezanom pravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji daje na korišćenje softver (softverske licence) sa pravom na […]