Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta

Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta „Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući […]

Poreska osnovica PDV prilikom promene kursa strane valute

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]

Tretman novčanih sredstava koja obveznik PDV dobija od inopartnera naime pokrića troškova boravka njegovih zaposlenih

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]

PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije

PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera

Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera „Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u […]

PDV na prenos dobara po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnju između privrednog društva – finansijera i fizičkih lica na koje galsi odobrenje za izgradnju

PDV na prenos dobara po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnju između privrednog društva – finansijera i fizičkih lica na koje galsi odobrenje za izgradnju „• Prema odredbi člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara […]

STATUSNA PROMENA – Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine

Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

STATUSNA PROMENA – spajanje uz pripajanje I oporezivanje prenosa celokupne imovine

Statusna promena spajanje uz pripajanje – oporezivanje prenosa celokupne imovine „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje […]