Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze

Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski […]

PDV tretman investicionog ulaganja koje vrši zakupac

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su […]

PRENOS IMOVINE – PDV tretman prenosa bez naknade celokupne imovine preduzetničke radnje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   PDV tretman prenosa bez naknade celokupne imovine preduzetničke radnje „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i […]

Zajednička izgradnja objekata i PDV-više mišljenja

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su […]

Poreski – PDV tretman manjka usled krađe

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena

Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/0205 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši […]

PDV se ne plaća na novčana sredstva koja prima fakultet od nadležnog ministarstva po osnovu pokrića troškova

PDV se ne plaća na novčana sredstva koja prima fakultet od nadležnog ministarstva po osnovu pokrića troškova „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

Tretman PDV i poreza na imovinu na bonus koji primi obveznik PDV od stranog lica – isporučioca dobara

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i […]

STATUSNA PROMENA – prenos stalne imovine, kapitala i obaveze u statusnoj promeni odvajanje uz pripajanje

STATUSNA PROMENA – prenos stalne imovine, kapitala i obaveze u statusnoj promeni odvajanje uz pripajanje „Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara […]

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna „Sa aspekta Zakona o porezu pa dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br.84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje […]