Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

Tretman novčanih sredstava koja obveznik PDV dobija od inopartnera naime pokrića troškova boravka njegovih zaposlenih

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]

PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije

PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti   „U skladu sa odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da […]

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu   „Odredbom člana 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), propisano je da kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond „Odredbom člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se zaradom u poreskom smislu, ne smatra premija za […]

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 29. st. 4. i 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, […]

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju […]

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita   „Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30.1.2009. godine, uređeno je privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta […]