Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na Obrascu PPDG-2R-godišnji porez „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji […]