OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu Sl.glasnik RS br. 15/2010, 102/2011 Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga venčanih i matičnih knjiga umrlih namenjenih za upotrebu u inostranstvu (u daljem tekstu: izvodi iz matičnih knjiga namenjeni inostranstvu), obrasci izvoda iz matičnih knjiga […]

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije   Albanija (Albania)  09.05.2004.Andora (Andorra)  31.12.1966. Antigva i Barbuda  01.11.1981. Argentina (Argentina)  18.02.1988. Australija (Australia)  16.03.1995. Austrija (Austria)  13.01.1968. Azerbejdzan (Azerbaian)  02.03.2005. Barbados (Barbados)  30.11.1966. Bahami (Bahamas) […]

Spisak država potpisnice Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 5 oktobra 1961. godine

Spisak država potpisnice Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 5 oktobra 1961. godine Posetilac sajta može da proveri aktuelno stanje na zvaničnom spisku : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/otpisnice?lang=lat Albanija (Albania)  09.05.2004. Makedonija, Republika  24.01.1965. Andora (Andorra)  31.12.1966. Malavi (Malawi)  02.12.1967. Antigva i Barbuda 01.11.1981. Malta (Malta)  03.03.1968. Argentina (Argentina)  18.02.1988. Maršalska ostrva (Marshall Islands)  14.08.1992. […]

Konzularne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA KONZULARNIH TAKSI*    ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE Iznos takse u devizama Tarifni broj 1. Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 […]

Sudske takse – Tarifa

Zakon o sudskim taksama –  Izvod Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014   TAKSENA TARIFA   I PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Podnesci Tarifni broj 1. (1) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora: – do 10.000 […]

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je […]

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa   „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se za spise i radnje u upravnim […]