Popis-izveštaj Komisije za popis osnovnih sredstava

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i odluke Direktora „“  od __ godine Komisija  za popis osnovnih sredstava daje sledeći

 

IZVEŠTAJ O POPISU OSNOVNIH SREDSTAVA

 Komisija za popis osnovnih sredstava je u periodu od __ do __ izvršila popis  osnovnih sredstava i predlaže da se izvrši otpis i rashodovanje sledećih osnovnih sredstava :

Red. br.

Inv. br.

Naziv osnovnog sredstva

Nabavna vrednost

Otpisana vrednost

Sadašnja vrednost

Razlog otpisa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO :

 

 

 =SUM(ABOVE) 0,00

 

Ovu Odluku dostaviti direktoru,  knjigovodstvu i arhivi.

 

 

Komisija za popis

       1. __________________________
       2. __________________________
       3. __________________________