Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

„U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

  1. nezaposlenim licem;
  2. zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
  3. korisnikom starosne penzije.

Ugovor iz člana 197. stav 1. Zakona zaključuje se u pisanom obliku.

Članom 198. Zakona, predviđeno je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Prema tome, nema mogućnosti da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge angažuje lice koje je starije od 30 godina.

Sa licem starijim od 30 godina života, poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uz posredovanje, ili bez posredovanja, organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Čl. 7. i 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005 i 62/2006) predviđeno je da lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, obavezno su osigurana po osnovu penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

Takođe, članom 11. tačka 10) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon i 85/2005) predviđeno je da su osiguranici zaposleni i lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju. Ovaj zakon stupio je na snagu 10.4.2003. godine i ne može se primenjivati na ugovore o privremenim i povremenim poslovima zaključene pre stupanja na snagu ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00485/2007-02 od 03.09.2007. godine