Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

Servis računara online zakazivanje

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

„U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

  1. nezaposlenim licem;
  2. zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
  3. korisnikom starosne penzije.

Ugovor iz člana 197. stav 1. Zakona zaključuje se u pisanom obliku.

Članom 198. Zakona, predviđeno je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Prema tome, nema mogućnosti da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge angažuje lice koje je starije od 30 godina.

Sa licem starijim od 30 godina života, poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uz posredovanje, ili bez posredovanja, organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Čl. 7. i 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005 i 62/2006) predviđeno je da lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, obavezno su osigurana po osnovu penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

Takođe, članom 11. tačka 10) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon i 85/2005) predviđeno je da su osiguranici zaposleni i lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju. Ovaj zakon stupio je na snagu 10.4.2003. godine i ne može se primenjivati na ugovore o privremenim i povremenim poslovima zaključene pre stupanja na snagu ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00485/2007-02 od 03.09.2007. godine

 

Servis računara online zakazivanje