zakup

Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit

Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit „Odredbom člana 1. stav 3. Zakona... »»»

UGOVOR O ZAKUPU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZAKUP Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 567 (1) Ugovorom o... »»»

DOHODAK-Obrazac PPDG-4-Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-4-zakup... »»»

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme   „Pre svega,... »»»

Ulaganje u zakupljeno zemljište od zakupca i PDV obaveza – čl. 5 Zakona o PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbama člana 3.... »»»

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku stana u cilju njegovog davanja u zakup

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku stana u cilju njegovog davanja u zakup „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 –... »»»

Kupovina nepokretnosti radi davanja u zakup pravnim i fizičkim licima i obaveza PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbama člana 3.... »»»

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana... »»»

Kakav PDV tretman imaju investiciona ulaganja u zakupljen poslovni prostor

Kakav PDV tretman imaju investiciona ulaganja u zakupljen poslovni prostor „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007... »»»

PDV tretman investicionog ulaganja u zakupljeni poslovni prostor

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbama člana 3.... »»»