zajam

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu stambenog zajma kada obaveza vraćanja pređe na jemca

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu stambenog zajma kada obaveza vraćanja pređe na jemca „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da saglasno odredbama člana 1. stav 1.... »»»

UGOVOR O ZAJMU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZAJAM Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 557 Ugovorom o zajmu... »»»

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom Sl.glasnik RS br. 56/2013, 4/2015 Opšte odredbe Ovom odlukom propisuju se način izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom koje rezidenti obavljaju u... »»»

Više mišljenja o transfernim cenama

OBJAŠNJENJE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“)... »»»

Ugovor o zajmu sa zalogom

Ugovor o zajmu sa zalogom

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane : Zajmodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zajmoprimac... »»»

Ugovor o zajmu osnivača pravnog subjekta

UGOVOR O ZAJMU Zaključen u __ dana __. godine između:  „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG _ (u daljem tekstu “Zajmodavac”), “_” d.o.o. iz __ul. _ br. _... »»»

Ugovor o zajmu između pravnih lica

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 557-566  UGOVOR O ZAJMU  Zaključen u __dana ___.___.___. godine između: „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __, tek. račun ___... »»»

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog Zakon o radu Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 Zaštita zarade i naknade zarade Član 123 Poslodavac može... »»»

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa „Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može... »»»