vozilo

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Sl.glasnik RS br. 96/2015 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i... »»»

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja... »»»

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Sl. glasnik RS br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika... »»»

Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

OVLAŠĆENJE Ovlašćujem ___, iz __, ul. ___. __ l.k. br. __ izdata od MUP __ JMBG __  : Da može upravljati mojim motornim vozilom, Izvršiti tehnički pregled i registrovati ga, Prijaviti... »»»

Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje

UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠĆENjE Zaključen u ____. godine između: „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG __ (u daljem tekstu “Vlasnik”) “_” d.o.o. iz __ul. _... »»»

Ugovor o kupoprodaji automobila

Ugovor o kupoprodaji automobila

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaključen dana __ u ____ između: Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Kupac : ________ iz __... »»»

Ovlašćenje za korišćenje putničkog vozila

Ovlašćenje za korišćenje putničkog vozila

Privredno društvo „__“ d.o.o./ Preduzetnik  „__“ ___, ul. __ br. __ PIB : __ Matični broj __ Tek. račun __ __, __ __. god. OVLAŠĆENJE   Ovlašćujem ___ iz __... »»»

Ugovor o zakupu putničkog vozila u privatnom vlasništvu za službene svrhe

Pravni subjekt može da isplati vlasniku putničkog ili teretnog vozila neporezivi mesečni iznos ili nalogom za isplatu na njegov tekući račun ili podizanjem gotovog novca i isplatom.  Na iznos koji... »»»

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila   „• Zakon o porezu na dodatu vrednost Prema odredbi člana 62. Zakona o porezu na... »»»

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade   „Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006... »»»