ustupanje

DVOSTRANI UGOVORI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Dvostrani ugovori I Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja Član... »»»

OSTALI NAČINI PRESTANKA OBAVEZA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 OSTALI NAČINI PRESTANKA OBAVEZA Odsek 1 Prebijanje (kompenzacija) Opšti uslovi Član... »»»

Kako se u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja

Kako se  u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja   „Pravno lice i preduzetnik, saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 – dalje: Zakon), dužni... »»»

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da... »»»

Ugovor o ustupanju naslednog dela pre deobe nasledstva

Vidi i Ustupanje naslednog dela pre deobe – Izvod iz Zakona o nasleđivanju  Napomene: Naslednik može pre deobe preneti svoj nasledni deo u potpunosti ili delimično samo na sanaslednika (jednog... »»»

Ugovor o preuzimanju duga

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 145-147 UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA Zaključen u ____ dana __.__.__. godine između: „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br.... »»»

Ugovor o otkupu potraživanja

UGOVOR O OTKUPU POTRAŽIVANJA Zaključen dana __.__. između: „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Prodavac“) „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB... »»»

UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.182 – čl.193)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA Član 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i... »»»

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza   „Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list... »»»

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života   Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine... »»»