ugovor

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj članke :  REGISTAR I IMENIK POSREDNIKA ZA NEKRETNINE VODIČ za angažovanje posrednika za nekretnine KODEKS... »»»

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

SADRŽAJ : Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme)... »»»

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013... »»»

TUMAČENJE UGOVORA – izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Tumačenje ugovora Primena odredaba i tumačenje spornih odredaba Član 99 (1)... »»»

Izvod iz Zakona o radu – KOLEKTIVNI UGOVORI

Izvod iz Zakona o radu – KOLEKTIVNI UGOVORI Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 XX KOLEKTIVNI UGOVORI 1. Predmet i oblik kolektivnog ugovora Član 240 Kolektivnim ugovorom, u... »»»

Aneks Ugovora o radu

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu Poslodavac “__” Broj __ Beograd, ___2013. godine _______________ (ime i prezime zaposlenog) Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon)... »»»

Model ugovora o radnom odnosu na određeno vreme

Ugovaranje radnog odnosa na određeno vreme može da se vrši na 2 načina i u zavisnosti od toga koji način je izabran, zavisi i dan prestanka radnog odnosa: ako se... »»»

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1, utvrđeno je pravo zaposlenog... »»»

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne... »»»

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice... »»»