troškovi

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova Pročitaj : Javnobeležnička tarifa    1. OPŠTE ODREDBE Nagrada za rad i naknada troškova (član 2. Javnobeležničke tarife) Javnom beležniku (notaru) pripada nagrada za... »»»

Nagrada za rad javnog beležnika (notara) i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)   Nagrada za rad i naknada troškova Član 134. Javni beležnik ima pravo... »»»

UGOVOR O KOMISIONU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 KOMISION Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 771 (1) Ugovorom o... »»»

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 790... »»»

UGOVOR O POSREDOVANJU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Vidi : Zakon o posredovanju u prometu robe i usluga   ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003... »»»

UGOVOR O ŠPEDICIJI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 OTPREMANJE (ŠPEDICIJA) Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 827 (1) Ugovorom... »»»

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja Sl.glasnik RS br. 50/2012 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja.... »»»

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima Sl.glasnik RS br. 57/2003, 69/2011 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, visina i način naknade troškova koji u sudskim... »»»

Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke Sl.glasnik RS br. 31/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova zdravstvene inspekcije nastalih u postupku po zahtevu... »»»

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno... »»»