tarifa

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa Sl. glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017 Predmet Član 1 Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova... »»»

PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

Pročitaj  propis : Javnobeležnička tarifa (Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017) Tarifni broj 1 Vrsta pravnog posla Osnovica za obračun Vrednost pravnog posla u dinarima Nagrada beležniku u bodovima Vrednost... »»»

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova Pročitaj : Javnobeležnička tarifa    1. OPŠTE ODREDBE Nagrada za rad i naknada troškova (član 2. Javnobeležničke tarife) Javnom beležniku (notaru) pripada nagrada za... »»»

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine Sl.glasnik RS br. 12/2016   OSNOVNE ODREDBE Član 1 Javnobeležničkom tarifom javnog beležnika kao poverenika suda u postupku... »»»

Zakon o elektronskim komunikacijama – zaštita prava korisnika i pretplatnika

Izvod iz Zakona o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 XV ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA Ugovor između operatora i korisnika Član 105 Međusobna prava i obaveze operatora... »»»

Nagrada za rad javnog beležnika (notara) i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)   Nagrada za rad i naknada troškova Član 134. Javni beležnik ima pravo... »»»

Zakon o carinskog tarifi

Zakon o carinskog tarifi Sl.glasnik RS br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 Član 1 Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo; pravila... »»»

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

 Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS br. 121/2012 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge... »»»

Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija

Napomena : Tarifu je donela Organizacija fotografskih autora na bazi Zakona o autorskom pravu    Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača)... »»»

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda Sl. list SCG br. 3/2006 1. Visina naknada posebnih... »»»