računovodstveni

Računovodstvene usluge knjigovođa za preduzetnike i male privrednike

Računovodstvene usluge knjigovođa za preduzetnike i male privrednike

Vodimo računovodstvo i obavljamo druge poslove za male privrednike Agencija Finkop Oditor iz Beograda obavlja računovodstvenu i pravnu delatnost  od 1991 godine kao privredno društvo, a od 2001 godine kao... »»»

SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

RAČUNOVODSTVENI PROPISI Zakon o računovodstvu http://www.overa.rs/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji.html Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike http://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike-primenjuje-se-na-fi-za-2014-g.html Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se obezbedi da prvi finansijski izveštaji entiteta u... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 2 – Plaćanje akcijama

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 2 – Plaćanje akcijama Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da precizira finansijsko izveštavanje entiteta kada se on obavezuje na transakcije plaćanja... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 – Poslovne kombinacije

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 – Poslovne kombinacije Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se poboljšaju relevantnost, pouzdanost i uporedivost informacija koje izveštajni entitet pruža... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 – Ugovori o osiguranju

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 – Ugovori o osiguranju Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se definiše finansijsko izveštavanje za ugovore o osiguranju od strane... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da odredi finansijsko izveštavanje za istraživanje i procenjivanje mineralnih... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 – Finansijski instrumenti : Obelodanjivanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 – Finansijski instrumenti : Obelodanjivanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da zahteva od entiteta da u svojim finansijskim izveštajima obezbede... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Osnovni princip 1 Entitet obelodanjuje informacije da bi omogućio korisnicima svojih finansijskih izveštaja da ocenjuju prirodu i finansijske... »»»

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se ustanove principi za prezentaciju i pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja... »»»