prigovor

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja... »»»

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika... »»»

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta Sl.glasnik RS br. 85/2011 Osnovna odredba 1. Ovom odlukom se, radi zaštite prava i interesa klijenata banke – pravnih... »»»

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika... »»»

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti) mogu se podneti Javnobeležničkoj komori koja se nalazi u Beogradu ul. Cara Lazara br. 12,... »»»

Prigovor dužnika na rešenje o izvršenju

                                                           ... »»»