potvrda lekara

Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu

Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu „Prema članu 103. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) zaposleni je dužan da, najkasnije... »»»