posrednik

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj članke :  REGISTAR I IMENIK POSREDNIKA ZA NEKRETNINE VODIČ za angažovanje posrednika za nekretnine KODEKS... »»»

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

Pročitaj : IMENIK i registar POSREDNICI za nekretnine u Srbiji PRAVA I OBAVEZE posrednika za nekretnine KODEKS POSLOVNE ETIKE posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti TRŽIŠNA INSPEKCIJA – kontrola rada... »»»

UGOVOR O POSREDOVANJU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Vidi : Zakon o posredovanju u prometu robe i usluga   ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003... »»»

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti UDRUŽENJA POSREDNIKA NEKRETNINA „KLASTER NEKRETNINE“ UVODNE ODREDBE Član 1. Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Udruženja Klaster nekretnine (u daljem tekstu: Kodeks)... »»»

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Trgovina/KODEKS.pdf UDRUŽENJE ZA TRGOVINU – Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije U cilju promovisanja etičkog postupanja i dobrih poslovnih običaja, jačanja profesionalnog odnosa i odgovornosti... »»»

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu... »»»

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor... »»»

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o... »»»

Tržišna inspekcija – kontrola rada posrednika

Prava Tržišne inspekcije u postupku kontrole rada posrednika Nadzor nad primenom zakona o posredovanju u prometu i zakupunepokretnoti kao i propisa donetih na osnovu tog zakona vrši ministarstvo putem inspekcijskog... »»»

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja... »»»