obezbeđenje

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 30/2015   Predmet uređenja Član 1 Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog... »»»

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014,139/2014  Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u... »»»

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

POČINJE DA SE PRIMENJUJE 01. JULA 2016. godine  Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 106/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se... »»»

Zakon o privatnom obezbeđenju

Zakon o privatnom obezbeđenju

Zakon o privatnom obezbeđenju Sl.glasnik RS br. 104/2013, 42/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih... »»»

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije Sl.glasnik RS br. 28/2015   Član 1... »»»

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 117/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se programi i način sprovođenja stručne obuke službenika obezbeđenja... »»»