notar

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015, 106/2015   Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim... »»»

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova Pročitaj : Javnobeležnička tarifa    1. OPŠTE ODREDBE Nagrada za rad i naknada troškova (član 2. Javnobeležničke tarife) Javnom beležniku (notaru) pripada nagrada za... »»»

Ovlašćenja i nadležnost javnog beleznika (notara) za sastavljanje isprava

Ovlašćenja i nadležnost javnog beleznika (notara) za sastavljanje isprava

OVLAŠĆENJA I NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA (notara) ZA SASTAVLJANJE ISPRAVA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014... »»»

Koja ovlašćenja ima javni beleznik (notar) i kako ih obavlja

KOJA OVLAŠĆENJA IMA JAVNI BELEŽNIK I KAKO IH OBAVLJA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014)... »»»

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja   Javni beležnik (notar) je stručnjak iz oblasti prava koji je imenovan od strane ministra nadležnog za pravosuđe. Javni beležnik je... »»»

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Javni beležnici (notari) formulišu u precizne pismene ugovorne obaveze dogovore koje postignu stranke. Oni se staraju da se prava volja i... »»»

Ovlašćenja javnog beležnika (notara) za raspravljanje zaostavštine prema Zakonu o vanparničnom postupku

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja   OVLAŠĆENJA ZA... »»»

Javni beležnik (notar) – kako se utvrđuje idenitet učesnika u postupku kod

Izvod iz Javnobeležničkog Poslovnika Sl.glasnik RS br. 88/2014   III UTVRĐIVANJE IDENTITETA UČESNIKA 1. Uvid u službene dokumente Član 11 (1) Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u... »»»

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)   Javnobeležnička delatnost Član 4. Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove: sastavlja, overava... »»»

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave  (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)   Vrste javnobeležničkih isprava Član 6. Javnobeležničke isprave... »»»