nepokretnost

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA DATE KAPARE ZA KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI Ako je za kupoprodaju neke nepokretnosti (kuća, stan, zemljište) na osnovu ugovora ili predugovora predata prodavcu kapara, taj ugovor ili predugovor mora biti... »»»

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan, a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava „Prema odredbi člana 23. stav... »»»

Porez na prihod koji fizičko lice ostvari izdavanjem sopstvene nepokretnosti pravnom licu

Porez na prihod koji fizičko lice ostvari izdavanjem sopstvene nepokretnosti pravnom licu „Odredbom člana 61. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001,... »»»

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj članke :  REGISTAR I IMENIK POSREDNIKA ZA NEKRETNINE VODIČ za angažovanje posrednika za nekretnine KODEKS... »»»

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava „Prema mišljenju Ministarstva privrede od 10.11.2014. godine, „Obavljanje privredne delatnosti u statusu preduzetnika znači... »»»

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2014, 128/2014 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se vođenje posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima... »»»

Pravna lica koja primenjuju MSFI, vrednovanje svojih nepokretnosti vrše u skladu sa svojom, ranije utvrđenom, računovodstvenom politikom

Pravna lica koja primenjuju MSFI, vrednovanje svojih nepokretnosti vrše u skladu sa svojom, ranije utvrđenom, računovodstvenom politikom „Saglasno odredbi člana 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 –... »»»

MODEL – Model obračuna poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari

Obračun poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari u vlasništvu fizičkog lica odnosno pravnog lica ili preduzetniika   U vlasništvu fizičkog lica  ZAKUP NEPOKRETNOSTI  Neto iznos za isplatu 10.000... »»»

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige „Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za... »»»

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva „Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu... »»»