naslednici

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Napomene

Ugovor je regulisan odredbama čl. Napomene : Ugovorom o doživotnom izdržavanju se obavezuje jedno lice – davalac izdržavanja, da drugo lice – primaoca izdržavanja izdržava do kraja života s tim... »»»

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da... »»»

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 1

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 1

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 228-236 SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA Koji u ___ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___,... »»»

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 2

SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA   Koji u __ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, ___ iz __, ul. __ br. __,... »»»

Ugovor o ustupanju naslednog dela pre deobe nasledstva

Vidi i Ustupanje naslednog dela pre deobe – Izvod iz Zakona o nasleđivanju  Napomene: Naslednik može pre deobe preneti svoj nasledni deo u potpunosti ili delimično samo na sanaslednika (jednog... »»»

UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.182 – čl.193)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA Član 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i... »»»