nasleđe

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o vanparničnom postupku Sl.glasnik SRS br. 25/82, 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015 Prvi deo OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom određuju... »»»

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 17/2014   ČLAN 1 Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa, sačinjena u Strazburu,... »»»

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je propisivao da se ne može izvršiti upis vlasništva nepokretnosti u Katastar nepokretnoti bez dokaza o... »»»

POREZ NA NASLEĐE I POKLON – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

OPŠTE ODREDBE – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.1 – čl.7)

Zakon o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003     OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1 Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u... »»»

PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.206 – čl.221)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl.glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015     PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE   I OTVARANJE NASLEĐA Smrt i proglašenje lica za umrlo Član 206 Smrću čovekovom... »»»

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)   „Prema... »»»

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe   „Prema odredbi člana 14. st. 1. i 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002,... »»»

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe   „Odredbom člana 15. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 42/2002 – odluka... »»»

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu   „Prema odredbi člana 14. st. 1. do 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001,... »»»