nagrada

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa Sl. glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017 Predmet Član 1 Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova... »»»

JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE Odsek 1 Javno obećanje nagrade Kad obavezuje Član... »»»

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja Sl.glasnik RS br. 50/2012 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja.... »»»

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002,…, 5/2015) Primenjuju se počev od 1. februara 2015 godine do... »»»

MODEL – Model obračuna poreza za određena primanja zaposlenih koja se isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

Obračun poreza za određena primanja zaposlenih koja se  isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA  NAKNADA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA  Neoporeziv iznos 3.476   Neto iznos koji se isplaćuje 10.000  ... »»»

Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade

Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade   „U skladu sa članom 120. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) opštim aktom,... »»»

Odluka o utvrđivanju prava zaposlenih na isplatu jubilarne nagrade DO neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos jubilarne nagrade Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana... »»»

Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju

Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju Sl.glasnik RS br. 83/2013 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za naknadu opravdanih troškova staratelju učinjenih tokom... »»»

Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima

Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima „U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovorom o radu... »»»

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade   „U konkretnom slučaju, u određenom vremenskom periodu (od 2.2.2007. godine do28.5.2008. godine), u skladu sa opštim aktom poslodavca izvršeno je nekoliko isplata... »»»