minimalna

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji... »»»

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog „U članu 111. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje:... »»»

Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate

Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate „Odredbom člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)... »»»

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1., utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu,... »»»