knjigovodstvo

Računovodstvene usluge knjigovođa za preduzetnike i male privrednike

Računovodstvene usluge knjigovođa za preduzetnike i male privrednike

Vodimo računovodstvo i obavljamo druge poslove za male privrednike Agencija Finkop Oditor iz Beograda obavlja računovodstvenu i pravnu delatnost  od 1991 godine kao privredno društvo, a od 2001 godine kao... »»»

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Sl. glasnik RS br. 140/2004 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrste i sadržina poslovnih... »»»

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Sl. glasnik RS br. 140/2004 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrste i sadržina poslovnih... »»»

Ugovor izradi aplikativnog softwar-e

UGOVOR O IZRADI APLIKATIVNOG SOFTWARE Zaključen dana __ godine u __ između ugovornih strana : Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje... »»»