klijent

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja... »»»

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima Sl.glasnik RS br. 94/2015   Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način pružanja i... »»»

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta Sl.glasnik RS br. 85/2011 Osnovna odredba 1. Ovom odlukom se, radi zaštite prava i interesa klijenata banke – pravnih... »»»

Odluka o minimalnoj sadržini procedure “Upoznaj svog klijenta”

Odluka o minimalnoj sadržini procedure “Upoznaj svog klijenta” Sl.glasnik RS br. 46/2009 1. Radi otklanjanja rizika koji može nastati zbog neusklađenosti poslovanja banaka, društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davalaca... »»»

Uputstvo o minimalnoj sadržini procedure „Upoznaj svog klijenta“

Uputstvo o minimalnoj sadržini procedure „Upoznaj svog klijenta“ Sl.glasnik RS br. 100/2006 Član 1 Radi otklanjanja rizika koji može nastati kao posledica neusklađenosti poslovanja obveznika s propisima kojima se uređuje... »»»