KEPU

Pravilnik o evidenciji prometa

Napomena: Pravilnik stupa na snagu 10.12.2015. a primenjuje 01. januara 2016. godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga objavljen u... »»»

Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu

Vođenje KEPU knjigu na otkupnom mestu   „Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 – dalje: Zakon), otkupno mesto je specijalizovana trgovina na... »»»

Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena

Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena   „Članom 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96, 9/97,... »»»

Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige

Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige „Članom 1. stav 1. Pravilnika o evidenciji prometa roba i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97,... »»»