kazne

Zakon o privrednim prestupima

Zakon o privrednim prestupima Sl. list SFRJ br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, Sl. list SRJ, 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001, Sl. glasnik RS... »»»

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti) mogu se podneti Javnobeležničkoj komori koja se nalazi u Beogradu ul. Cara Lazara br. 12,... »»»