kapara

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA DATE KAPARE ZA KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI Ako je za kupoprodaju neke nepokretnosti (kuća, stan, zemljište) na osnovu ugovora ili predugovora predata prodavcu kapara, taj ugovor ili predugovor mora biti... »»»

NASTANAK OBAVEZE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 NASTANAK OBAVEZA Odeljak 1 UGOVOR   Odsek 1 Zaključenje ugovora  ... »»»

KAPARA I ODUSTANICA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

IX Kapara i odustanica 1. Kapara Vraćanje i uračunavanje kapare Član 79 (1) Ako je u trenutku zaključenja ugovora jedna strana dala drugoj izvestan iznos novca ili izvesnu količinu drugih... »»»

Kapara i odustanica (sa modelom ugovora o kapari za prodaju nepokretnosti)

Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ  br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl. list SRJ br. 31/93, Sl. list SCG br. 1/2003 IX Kapara i odustanica 1. Kapara Vraćanje... »»»