jemstvo

UGOVOR O JEMSTVU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003  JEMSTVO OPŠTE ODREDBE Pojam Član 997 Ugovorom o jemstvu se jemac... »»»

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014,139/2014  Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u... »»»

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je propisivao da se ne može izvršiti upis vlasništva nepokretnosti u Katastar nepokretnoti bez dokaza o... »»»