javni beleznik

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015, 106/2015   Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim... »»»

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa Sl. glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017 Predmet Član 1 Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova... »»»

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja   Javni beležnik (notar) je stručnjak iz oblasti prava koji je imenovan od strane ministra nadležnog za pravosuđe. Javni beležnik je... »»»

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)   Zapisivanje izjava Član 71. Javni beležnik je dužan da u ispravi koju sačinjava verno zapiše sadržinu izjava koje su pred njim... »»»