inostranstvo

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Pročitaj i tekst Uredbe : http://www.overa.rs/uredba-o-naknadi-troskova-i-otpremnini-drzavnih-sluzbenika-i-namestenika.html ************************************************ Koje naknade isplaćene zaposlenima imaju tretman troškova koji nisu u vezi sa poslovnom aktivnošću „Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, pod zaradom u... »»»

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo Sl. glasnik RS br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013, 113/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»

DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 98/2007, 84/2014, 84/2015   I UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi... »»»

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima Sl.glasnik RS br. 98/2013 Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji... »»»

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke i u inostranstvu Sl. glasnik RS br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 Ovom... »»»

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 1. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, naplaćivanja i prenosa... »»»

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 Prilog 2 ŠIFARNIK OSNOVA... »»»

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju Sl.glasnik RS br. 6/2013, 74/2013   1. Finansijski krediti... »»»

PDV tretman ugovora o komisionoj kupovini dobara kada se dobra nabave u inostranstvu, uvezu i isporuče kupcu u Republici Srbiji

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   PDV tretman ugovora... »»»

Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010, 13/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o dostavljanju... »»»