buka

Zakon o javnom redu i miru

Zakon o javnom redu i miru Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se... »»»

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: subjekti zaštite životne sredine od buke;... »»»

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama Sl.list SFRJ br. 21/92 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se mere i normativi za... »»»