Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

Sl.list Beograda br. 70/2015

  1. Utvrđuje se iznos prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu, i to:
Građevinsko zemljište Poljoprivredno zemljište Šumsko zemljište Stanovi Kuće za stanovanje Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti Garaže i garažna mesta
Prva zona – ekstra zona poslovanja 63.850 730 174.950 203.710 355.170 83.810
Prva zona – ekstra zona stanovanja 73.280 730 209.750 222.180 234.420 90.810
Prva zona 63.850 730 169.620 150.060 269.430 79.930
Druga zona 25.210 730 127.030 120.510 199.410 57.580
Treća zona 8.220 440 106 90.820 87.100 130.730 42.730
Četvrta zona 3.560 370 106 79.790 72.800 110.740 31.110
Peta zona 2.650 234 106 71.280 62.230 89.800 25.840
Šesta zona 1.560 137 106 67.190 52.630 80.970 22.070
Sedma zona 1.080 87 78 53.570 47.750 62.620 17.390
Osma zona 750 62 68 39.400 33.750 42.960 13.750
Zona zaštite zelenila 1 14.210 670 106 119.540 108.950 172.420 47.440
Zona zaštite zelenila 2 1.510 130 90 57.860 49.090 69.090 19.760
Zona ulaznih pravaca 7.050 380 106 81.610 73.840 132.670 39.310
Zona specifičnih namena 1.130 130 90 57.860 49.130 52.790 15.570

Neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno deo građevinskog zemljišta koje se isključivo koristi za poljoprivrednu proizvodnju, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2016. godinu, smatra se poljoprivrednim zemljištem.

  1. Prosečna cena za grupu nepokretnosti: šumsko zemljište na osnovu koje je za 2015. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u Prvoj zoni – ekstra zoni stanovanja i Prvoj zoni – ekstra zoni poslovanja, koje su Odlukom o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list Grada Beograda“, br. 55/13 i 87/14), određene kao najopremljenije zone, iznosi 700 dinara.
  2. Rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Beograda“ i na internet strani Grada Beograda – Uprave javnih prihoda.