OD 01.01.2016. godine NE DOSTAVLJA SE VIŠE PORESKOJ UPRAVI PORESKA PRIJAVA PPP

OD 01.01.2016. godine NE DOSTAVLJA SE VIŠE PORESKOJ UPRAVI PORESKA PRIJAVA PPP

Isplatioci prihoda NEMAJU VIŠE obavezu da do 31. januara dostave Poreskoj upravi poresku prijavu PPP o obračunatom porezu i doprinosima za socijalno osiguranje na prihode isplaćene u 2015. godini