RAZNO

Besplatna pravna pomoć – Informacija

Pogledajte i sajt : besplatnapravnapomoć.rs Ovaj članak sadrži elemente iz PRETHODNE radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i čitaoc ga može koristiti isključivo kao informaciju o tome šta je... »»»

Mogućnost da potrošač raskine ugovor o isporuci toplotne energije

Mogućnost da potrošač raskine ugovor o isporuci toplotne energije „Članom 86. stav 6. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon), propisano je da je zabranjeno... »»»

Zasterelost potraživanja za korišćenje telefona i za televizijsku pretplatu

Sadržaj članka :  Stav privrednih sudova o zastarelosti potraživanja operatera mobilne telefonijs izvod iz sudskih presuda o zastarelosti potraživanja za korišćenje mobilnih telefona i televizijsku pretplatu izvod iz Zakona o... »»»

Evropski format CV (curiculum vitae)

LIČNE INFORMACIJE Ime i prezime                                       _______________________ Adresa        ... »»»

Helen Keller

                   Helen Keler i Mark Tven Helen Adams Keler (engl. Helen Adams Keller), medicinski fenomen, jedna od najzanimljivijih žena 19. veka. Rođena... »»»

Naplata TV pretplate zastareva za jednu godinu shodno članu 378. Zakona o obligacionim odnosima

Naplata TV pretplate zastareva za jednu godinu shodno članu 378. Zakona o obligacionim odnosima

Naplata TV pretplate zastareva za jednu godinu shodno članu 378 Zakona o obligacionim odnosima Iz obrazloženja: „Pravilno ceneći i prigovor zastarelosti potraživanja, primenom jednogodišnjeg roka zastarelosti iz čl. 378. st.... »»»

Poslovne banke – linkovi

SVI PODACI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I SAJT OVERA.RS NE ODGOVARA ZA NJIHOVU TAČNOST 1 AIK banka http://www.aikbanka.rs/ 2 ALPHA banka http://www.alphabankserbia.com/dobrodosli.redp.html 3 INTESA banka http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1 4 Postanska stedionica http://www.posted.co.rs/ 5... »»»

Model administrativne zabrane

PODACI O POSLODAVCU Naziv _________________________ Adresa _________________________________ Tekući račun _______________________ Matični broj ___________________ PIB _________________ Br. ___________ U __ dana ______ 201_ godine Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac Potvrđujemo... »»»

Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva pravde  http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I.OPŠTE ODREDBE Predmet zakona  Član 1.             Ovim zakonom uređuje se pojam, vrste i oblici besplatne pravne... »»»