ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti o zdravlja na radu

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti o zdravlja na radu Sl.glasnik RS br. 60/2006 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u... »»»

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Sl.glasnik RS br. 106/2009, 93/2013   I. Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju... »»»

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova Sl.glasnik RS br. 53/97 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se posebne mere i normativi zaštite na radu koji... »»»

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta Sl.glasnik RS br. 121/2012, 102/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata o uređenju gradilišta na kome se izvode radovi na izgradnji... »»»

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu Sl.list SFRJ br. 21/71 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom... »»»

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima Sl.glasnik SRS br. 21/89 I OPŠTE ODREDBE Član... »»»

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala Sl.glasnik SRS br. 51/88 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se posebne... »»»

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom Sl.glasnik RS br. 120/2007, 93/2008 Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se način, postupak i... »»»

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Sl. glasnik RS br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013... »»»

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Sl.glasnik RS br. 62/2007, 102/2015   Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti... »»»