Zasnivanje radnog odnosa, raspoređivanje

Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom

Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom „Članom 12. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano... »»»

Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje

Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje „U članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je... »»»

Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama

Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama „Članom 35.... »»»

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,... »»»

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa „Članom 24. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)... »»»

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika Sl. glasnik RS br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014   I UVODNE ODREDBE Obim primene... »»»

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno „Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon)... »»»

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom   „Članom 202. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“,... »»»

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme   „U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005... »»»