Zarada, naknade zarade, troškova i drugih primanja

Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca „Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005,... »»»

Pravo na minuli rad kod povezanih lica

Pravo na minuli rad kod povezanih lica „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da... »»»

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze Iz obrazloženja: „Odredbama člana 123. Zakona o radu (koji je važio u vreme kada su... »»»

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji... »»»

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji utvrdio... »»»

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje   „Prema odredbi člana 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“,... »»»

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno... »»»

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon,... »»»

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice „U članu 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla „Prema članu 118. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009),... »»»