„Tehnološki višak“

Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru ali ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu

Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru a li ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu „U... »»»

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja Pročitaj i : TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa  Tehnološki višak – model za... »»»

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa Pročitaj i : Nacionalna služba za zapošljavanje – novčana naknada i druga prava za slučaj nezaposlenosti TEHNOLOŠKI... »»»

Tehnološki višak – model obračuna otpremnine

Pročitaj i: TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa   “Tehnološki višak”... »»»

„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO Izvod iz obrazloženja presude: „Imajući u vidu da se, saglasno članu 60. stav 4.... »»»

„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Otkaz ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena – mišljenja

Otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je na bolovanju zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena „U skladu sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005... »»»

Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška”

Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška” „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o... »»»

Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih

Zdravstvena nesposobnost i višak zaposlenih „U članu 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom... »»»