Razna mišljenja

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu stambenog zajma kada obaveza vraćanja pređe na jemca

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu stambenog zajma kada obaveza vraćanja pređe na jemca „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da saglasno odredbama člana 1. stav 1.... »»»

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO „Prema sadržini predstavke se može videti, da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio dug na ime... »»»

Zaključivanje ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima suprotno Zakonu o radu

Zaključivanje ugovora o delu za poslove koji su u okviru delatnosti poslodavca kao i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji se rade duže od 120 radnih dana... »»»

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice „Prema odredbama... »»»

Korisnici invalidske penzije kojima je to pravo utvrđeno od 10.04.2003. godine, ne mogu biti radno angažovani, jer nemaju radnu sposobnost

Korisnici invalidske penzije kojima je to pravo utvrđeno od 10.04.2003. godine, ne mogu biti radno angažovani, jer nemaju radnu sposobnost „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću „Prema članu 175. stav 1. tačka 6) Zakona o radu... »»»

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa „U skladu sa članom 201. Zakona o... »»»

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost „Svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu,... »»»

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju   „Članom 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005,... »»»